Tjarn

Global Garden Report

2008 passerade vi en historisk barriär när det för första gången fanns fler människor i tätorterna än på landsbygden. I Sverige bor nu 85 procent av landets invånare i städer och man räknar med att denna siffra ska ha ökat ytterligare till år 2050 då 90 procent av svenskarna kommer att vara stadsbor. Trots att svenskarna flyttar till städerna värderas parker och grönområden högt. Av de tillfrågade i Global Garden Report 2012 ville 50 procent se mer grönska i staden. Men verkligheten ser annorlunda ut, 40 procent ansåg att grönområdena i deras stad har minskat istället för ökat. Ser man 20 år framåt i tiden tror 54 procent av svenskarna i undersökningen att grönområdena kommer att bli ännu färre. En oroande utveckling eftersom gröna platser har klara positiva effekter på vår hälsa.

I rapporten kan du läsa om vad 3 500 stadsbor i Sverige, Frankrike, Tyskland, Polen, Ryssland och USA tänker kring grönområdena i sina städer. Global Garden Report 2012, av Husqvarna Group och Kairos Future, finns att ladda ner härhttp://admin.getanewsletter.com/t/v/4_MDQ1MjU0MzMxMQ==/

 

 

 english.png

Tjarn_2018_eng.pdf

 kalender.png Nyheter
 broschyr.png Broschyrer/aktiviteter
 galleri.png Galleri

Telefon: Bengt-Erik Hesse +46 70 582 82 51

Ö-vik 60 km - Tjarn - Umeå 57 km

E-post: info@tjarn.se