Om Tjarn

1800-tals hemmanet Tjarn

 

Från gårdsbruk till en mötesplats i tiden

Tjarn ligger mycket naturskönt och avskilt vid Lögdeälven i nordöstra Ångermanland. Efter att gården stått öde under närmare 50 år förvärvades den 2001 av Bengt-Erik Hesse som efter övertagandet med hjälp av duktiga hantverkare renoverat de gamla byggnaderna. Med fokus på hållbarhet, estetik, eskapism, lärande och omtanke har miljön succesivt utvecklats  till en mycket attraktiv mötesplats. Verksamheten har bl.a. nominerats till Nordens mest inspirerande mötesmiljö och Stora turismpriset.

Gårdstunets samtliga byggnader är idag smakfullt renoverade och innehåller boende, matrum, mötesrum, festlokal och bastu.

Verksamheten drivs utan extern el i skenet av levande ljus och med ved som värmekälla. Elförsörjning för mötesutrustning och laddning av mobiler erhålls via solceller. Förnybar HVO100 används i lyktor, kaminer och elverk. Vedkaminer och kakelugnar används för uppvärmning och vedspisar används för matlagning. Kylning av mat o dryck sker via jordkällare och solcellsdrivet kylskåp. Inköp av matvaror sker med tonvikt på kvalité, lokalt, etiskt och ekologiskt.

För att bevara biologisk mångfald och även medverka till ett positivt klimatarbete har Tjarn valt att träffa avtal med Länsstyrelsen om skydd av orörd gammelskog. 

Fokus ligger på hållbarhetstänk och arbetet har bl.a. lett till att Tjarn nominerats till e-prize och Västerbottens Grandpris och även utsetts till Klimatsmart Västerbotten – ett gott exempel inom affärsdriven miljöutveckling. Tjarn ingår också som en part i Region Västerbottens hållbarhetsarbete ”A real Västerbotten experience”. 

 

Historia

När Olofsfors bruk som ägde platsen 1885 behövde en förmansbostad till sågen i Hyngelsböle (1 km nedströms) så lät man flytta hit två enkelstugor och timra ihop dessa till mangårdsbyggnad. Efterhand ställdes ett traditionellt gårdstun iordning med huvudbyggnad, bagarstuga, lagård och härbre. Utöver arbete på sågen så var gårdens arrendatorer verksamma med gårdsbruk och även med skogsarbete och kolning för leverans till bruket i Olofsfors.

I slutet av 1800-talet lades den gamla sågen ner och dåvarande arrendator flyttade så småningom ut till Kempes sågverksamhet på Norrbyskär. 1910 köptes gården ut av Arvid Johansson m fam som bedrev traditionellt gårdsbruk på platsen fram till 1954, efter det har marken brukats men gården stått öde fram till 2001 då genomgripande renovering påbörjades. Från 2004 drivs gården som en exklusiv naturskön mötesplats.

 

Natur & kultur 

På hemmanets marker finns lämningar från såväl fångstgropssystem som ett flertal kolbottnar o tjärdalar. Merparten av skogsmarken på de gamla älvniporna består av vacker blandskog med flera nyckelbiotoper och är idag skyddad.

Det vackra ursprungsbevarade och traditionella gårdstunet inramas av åkermark och den orörda Lögdeälven med gamla älvnipor och reservatsskyddad skog. Den outbyggda Lögdeälven är efter istidernas påverkan en av Europas mest meandrande älvar och betraktas också som en av Sveriges mest intressanta laxälvar. Längs älven löper en 10 mil lång vandringsled mellan kusten och upp till Fredrika. På höjderna som omger Tjarn har man en milsvid mycket vacker utsikt utöver kvarken och in mot skogarna i inlandet.

 

Kontakta oss gärna

  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Kontakt